Zákony věků

1. Odcházíš pomalu, lehounce, po špičkách
tam, kam já za tebou nemůžu jít.
Ve snech se vznášíš, den ujídáš po lžičkách,
v očích máš zamlklost jezerních ryb.2. Myšlenky utíkaj, slova se honí,
jak osleplý v davu hledáš svůj grál,
krajinou stesků, kde na hranu zvoní,
kde ráno je včera a šašek je král.

3. Težký je zůstat a dívat se do nebes,
chtěla jsem o tebe s andělem hrát.
Jenže … Prohrávám sázku, ten život je vážně pes,
dala bych všechno, ale nemá kdo brát.

4. Tak je mi líto, že pomoct ti nesmím,
zbudou tu po nás zákony věků,
Čas, vlídný mág, je urputně přesný,
bosá jdeš k Pánu po cestě střepů,
v mlhách se ztrácíš na věky věků

© 2024 Simona Klímová | ScrollMe by AccessPress Themes